Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011
Αγάπησα τη φυλακή,
με πρόδωσε ο κύκνος,
αλλοίμονο στον έρωτα,
που'ναι θαλασσινός...
Δάκος ,ελιά και κάματος,
τρέχουν στο μέτωπό του,
και τραγούδι όμορφο,
τρώει την άμυαλιά....